Kanada | Rok na strednej škole

Zaži kanadskú kultúru a spôsob života, študujte spolu s kanadskými študentami v anglicky hovoriacom prostredí. Po ukončení štúdia dostaneš diplom Ontario High School a budeš spĺňať podmienky na podanie prihlášky na ďalšie štúdium na college alebo univerzite, rovnako ako kanadskí stredoškoláci.

Študovať budeš v autentickom kanadskom prostredí. Zároveň ak tvoje angličtina nespĺňa požadované nároky, jazykové centrum ILAC ti zabezpečí všetku potrebnú prípravu pre stredoškolské štúdium. Počas jazykovej prípravy získaš kredity, ktoré sú podmienkou Ministerstva školstva Ontaria pre prijatie na stredoškolské štúdium. 

Trvanie programu

Jeden školský rok trvá 40 týždňov.

V prípade, že študent potrebuje absolvovať aj jazykovú prípravu, trvá program o pár týždňov dlhšie.  

Najbližší nástupný termín

septembri 2017

Na program ročného štúdia na strednej škole na Malte je možné prihlásiť sa do 30.5.2017, s nástupom v septembri 2017. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Platobné podmienky: záloha 10% z ceny programu, zvyšok je možné flexibilne rozložiť na niekoľko platieb podľa potrieb klienta.

Podmienky pre prijatie a zápis

Minimálna vyžadovaná úroveň angličtiny je Úroveň ILAC 12. Študenti, ktorí ju nedosahujú musia absolvovať Power English resp. Power Academic Writing /8 lekcií týždenne/.

Svoju úroveň angličtiny si môžeš otestovať online tu: http://www.ilac.com/en-ca/online-test/

Na základe jeho výsledkov bude študent prijatý priamy na stredoškolské štúdium alebo alebo mu bude odporučená jazyková príprava v jazykovej škole ILAC v potrebnej dĺžke podľa vyjadrenia akademického oddelenia.

Úchádzači musia mať ukončený 2. alebo 3.ročník strednej školy na Slovensku.

 prepis vysvedčení za ukončené ročníky (pol a koncoročné) na notárom overenej kópii v slovenčine aj angličtine.

 motivačný list (mal by obsahovať plány a ciele študenta do budúcnosti: čomu by sa chceli v budúcnosti venovať, čo chcú študovať na univerzite, atd.) , aby ho akademické oddelenie mohlo správne nasmerovať a vyťažil zo štúdia v zahraničí maximum.

Priemerný vek študentov je 16 -17, škola však akceptuje študentov do max.veku 21 rokov

Akceptácia na program Rok na strednej škole

Prijatí a zapísaní študenti dostanú študijný plán, ktorý bude zahŕňať dĺžku štúdia a vybrané predmety. Budú mať jasne určený cieľ a smerovanie, aby dosiahli požadované vzdelanie. 

Počas štúdia

Po príchode absolvujú študenti orientačné stretnutie a konzultáciu s riaditeľkou programu University Pathways v ILAC. Počas štúdia budú rodičia aj naša agentúra pravidelne po každom semestri oboznamovaní o tom, ako študent napreduje, ako prospieva a aké výsledky dosahuje v štúdiu.  Akademický personál ILAC podporuje študentov, aby boli motivovaní a úspešní.

Poplatky za štúdium a čo je zahrnuté v cene

Cena: $ 12,880 = 1 školský rok = 4 semestre = 8 kurzov
( $ 1,610= 1 kurz), 10-12 týždňov = 2 kurzy
PLUS: $ 200 registračný poplatok

Nástupné termíny

Škola ponúka jedinečnú možnosť nástupných termíinov, s výhodami, aké študenti nenájdu nikde inde.

Nástup na štúdium je možný až 5x v priebehu školského roka a to v septembri, novembri, februári, apríli a v júli.

Braemar College

O škole

Braemar College je súkromná, zmiešaná stredná škola, ktorá sa nachádza v centre najväčšieho kanadského mesta – Toronta. Cieľom školy je vzbudiť v študentoch zvedavosť a túžbu po poznaní a zabezpečiť zázemie pre špičkové akademické vzdelanie svojich študentov.

Škola bola založená roku 1995, aby mladým ľuďom z celého sveta poskytovala podnetné a starostlivé študijné prostredie. Absolventi tejto školy sa dostali a vynikajúco prosperovali na špičkových univerzitách v Severnej Amerike.

Braemar College ponúka stredoškolské vzdelanie od ročníkov 9 do 12. (ekvivalent 1. – 4. ročníka našej strednej školy ). Je akreditované Ministerstvom školstva v Ontariu. Absolventi dostanú po ukončení programu Ontárijský stredoškolský diplom (Ontario Secondary School Diploma).

Zahraniční študenti na Braemar College

Učitelia, zamestnanci školy a vedúci tím pomáhajú študentom zvládnuť aklimatizáciu na nové prostredie a život v Kanade. Starostlivo pozorujú akademické pokroky a študenti, Simcas a následne rodičia dostávajú každých 5 týždňov podrobnú správu.  4x počas akedemického roka pripravuje vedúci tím podrobný prehľad o všetkých aspektov programu zahraničného študenta. Škola má vytvorený program “StudentsFirst”, ktorý ju zaväzuje k maximálnej starostlivosti o blaho každého študenta.

Ročne študuje na Braemar College okolo 250 zahraničných študentov. Až polovica z nich pokračuje v ďalšom štúdiu a vzdelávaní na University of Toronto.

Máte ďalšie otázky? Napíšte nám!

Partneri školy: 

Fast Track Term System

Každý semester pozostáva s 9 týždňov, počas ktorých sa študenti sústredia výlučne na dva kurzy.

Školský rok na Braemar College je vystavaný podľa štruktúry oxfordskej univerzity a pozostáva zo 4 semestrov a piateho letného semestra. Počas každého semestra sa študenti sústredia na dva kurzy. Tak môžu študenti postúpiť o 4 úrovne za jeden školský rok, v porovnaní s 2 úrovňami za rovnaké obdobie na iných školách.

Študenti, ktorí si zvolia program Express Option sa venujú trom kurzom. Tento program umožňuje vysoko motivovaným a ambicióznym študentom dokončiť štúdium a splniť požiadavky na univerzitné štúdium za polovičný čas. 

Predmety

Triedy sú malé a v jednej triede je spravidla okolo 15 študentov. Filozofiou školy je vzdelávanie na princípoch osobnej autonómie, zodpovednosti a snaha o vynikajúce výkony.

Starostlivosť o študentov

Učitelia na Braemar College predstavujú dynamický tím starostlivých profesionálov. Všetci sú certifikovanými členmi Ontario College of Teachers a mnohí z nich majú skúsenosti s prácou učiteľa v rôznych kultúrach a v mnohých krajinách sveta. Ich cieľom je vytvoriť pre študentov podnetné, živé prostredie pre získavanie nových vedomostí.

Braemar má tiež tím starostlivých a podporujúcich administrátorov, ktorí sa zase starajú o to, aby sa študenti dostali do príjemného prostredia hostiteľskej rodiny a aby sa plne zúčastňovali na živote v školskej komunite.  

Pokračovanie v ďalšom štúdiu v Kanade

Poradenský tím školy úzko spolupracuje so študentami, aby pre nich pripravil študijný plán, ktorý im dovolí dosiahnuť ich ciele. Študenti, ktorí majú záujem pokračovať v ďalšom štúdiu v Kanade, majú možnosť využiť rozsiahly program University Preparation, čiže univerzitná príprava.