Nemecko | Program Rok na strednej škole

Študujte na strednej škole v Nemecku

Zahraniční stredoškoláci môžu navštevovať štátnu strednú školu. V závislosti od veku a úrovne nemčiny môžu nastúpiť do 9. až 11. ročníka a absolvovať stredoškolské štúdium spolu s nemeckými študentmi. Ako výmenní študenti však nemajú možnosť absolvovať záverečnú maturitu.

Požiadavky

Účastníci musia dosahovať výborné študijné výsledky a preukázať veľmi dobré vedomosti z nemčiny, minimálne na úrovni B2. Pred akceptovaním na program absolvujú študenti písomný test nemčiny. Mali by byť nezávislí, flexibilní, otvorení a schopní adaptovať sa na nové prostredie. 

Dĺžka pobytu

Školský rok v Nemecku pozostáva podobne ako u nás z dvoch polrokov, ale presný termín začiatku a konca roka sa môže mierne líšiť v závislosti od konkrétnej spolkovej republiky. Je možné absolvovať polročný pobyt alebo aj pobyt na 2 alebo 3 mesiace.

Ubytovanie

Pre každého študenta sa starostlivo vyberá hostiteľská rodina, v ktorej počas svojho pobytu býva a žije ako jej riadny člen, so všetkými právami a povinnosťami, ktoré k rodinnému životu patria. Hostiteľské rodiny žijú zväčša v pokojných rezidenčných štvrtiach na predmestiach alebo v neďalekých obciach, s dobrým dopravným napojením do školy.

Miestny koordinátor

Miestny DID koordinátor vyberá pre študenta vhodnú rodinu a školu, počas pobytu sa stará o študenta, je mu k dispozícii na konzultácie a pomoc v prípade problému. Organizuje stretnutia so študentami a všeobecne sa stará o ich pohodlie a dopomáha im k tomu, aby ich pobyt bol úspešný a vyťažili z neho čo najviac. Koordinátor je v neustálom kontakte aj so školou, ktorú študent navštevuje. 

Certifikáty a potvrdenia o absolvovaní programu

Po úspešnom absolvovaní programu dostáva študent od svojej nemeckej školy certifikát o absolvovaní daného ročníka / polroka / semestra alebo diplom. Typ certifikátu záleží od dĺžky pobytu. Informujte o tom, aký doklad o absolvovaní pobytu vyžaduje škola na Slovensku, aby sme mohli patrične informovať DID. 

Poistenie

DID zabezpečuje pre všetkých svojich študentov poistku zahŕňajúcu zdravotné poistenie, poistenie pri úraze a v prípade spôsobenia škody. Toto poistenie je pre všetkých zahraničných študentov povinne. Poistenie platí počas pobytu v Nemecku a je použiteľné na prípadné výlety do iných krajín EU, neplatí však v domovskej krajine študenta.

Najbližší nástupný termín

augusta 2017

Na program ročného štúdia na strednej škole na Malte je možné prihlásiť sa do 30.5.2017, s nástupom v septembri 2017. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Platobné podmienky: záloha 10% z ceny programu, zvyšok je možné flexibilne rozložiť na niekoľko platieb podľa potrieb klienta.

Máte ďalšie otázky? Napíšte nám!