ROK NA STREDNEJ ŠKOLE V ŠPANIELSKU

SEMESTER * POLROK * ŠKOLSKÝ ROK

14 – 18 rokov

Enforex je svetovým lídrom vo vyučovaní španielčiny ako cudzieho jazyka.

Študenti sa môžu učiť španielčinu od základnej úrovne až po profesionálnu úroveň, pričom sa zároveň oboznamujú so španielskou kultúrou a spôsobom života.

Enforex pripravuje aj špeciálne, na mieru šité kurzy podľa Individuálnych požiadaviek študenta. S Enforexom sa počas roka na španielskej strednej škole vzdelávate akovšetci španielski tínedžeri. Nielen, že získate plynulosť v jazyku, bude pre vás vedomostným aj akademickým prínosom. Budete zažívať miestnu kultúru, sposob života a zvyklosti.

PROGRAM

Základné informácie

CELÝ ŠKOLSKÝ ROK

Medzinárodní študenti sa stávajú súčasťou školskéhoživota rovnako ako ich španielski spolužiaci. Získajú nielen plynulosť v ovládaní španielčiny, ale aj vysokú úroveň akademického vzdelania, ktorú poskytujú španielske školy.

3 až 6 MESAČNÝ POBYT

Keď sa zahraniční študenti integrujú v škole, je hlavným cieľom čo najväčší posun v ovládaní španielčiny, v ktorej budú študovať aj hlavné predmety, tak, aby bol ich následný návrat do domovskej školy čo najbezproblémovejší.

SPANIELČINA A VOĽNOČASOVÝ PROGRAM

Študenti od 13 to 17 absolvujú počas leta intenzívnu výučbu španielčiny a počas voľného času sa zúčastňujú kultúrnych a športových podujatí v Madride a jeho okolí.

TRVANIE PROGRAMU

Program stredoškolského štúdia trvá 10 mesiacov, od Septembra do Júna, pričom je možné vybrať si 3 termíny: Akademický rok (10 mesiacov), Jeseň (4 mesiace), Školská polrok (6 mesiacov).

NÁSTUPNÉ TERMÍNY

Jeseň: 15.September - 22. December
Semester: 8.Január – 20. Jún
Akademický Rok : 15.September – 20.Jún

POŽIADAVKY

Ovládanie španielčiny na úrovni stredne pokročilý, platný pas, cestovné a zdravotné poistenie

SVIATKY

Vianočné prázdniny: 22. December 22 - 8. Január
Veľká Noc: 10 dní v marci alebo apríli, podľa toho, na kedy padnú veľkonočné sviatky.
Národné & Miestne sviatky: oznamujú sa počas školského roka.

ŠPANIELSKY VZDELÁVACÍ SYSTÉM

Študentov zapisujeme do druhého cyklu “E.S.O”, ktorý ktorý je ekvivalentom prvého / druhého ročníka strednej školy (študenti od 14 do 16 rokov) alebo do “Bachillerato”, pre 16 – 18 ročných.

Študenti zapísaní do “Bachillerato” si môžu vybrať niektorú zo série špecializovaných predmetov:

•  Sochárstvo, imidž a dizajn
•  Divadlo, hudba a tanec
•  Veda a Technika

Okrem výberových predmetov majú študenti aj poviné všeobecné predmety.

ENFOREX STREDNÁ ŠKOLA

V Enforex vieme, aké dôležité je vytvoriť v spolupráci so študentami a rodičmi naozaj skvelý program Rok na strednej škole.

Prečo staviť práve na ENFOREX? Máme 25 rokov skúseností a sme svetovým lídrom vo vzdelávaní zahraničných študentov v španielčine. ENFOREX vytvára dokonalý zážitok od prvého momentu ako sa rozhodnete pridať sa k tisíckam zahraničných študentov študujúcich na stredných školách v Španielsku.

Najbližší nástupný termín

septembri 2017

Na program ročného štúdia na strednej škole na Malte je možné prihlásiť sa do 30.5.2017, s nástupom v septembri 2017. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Platobné podmienky: záloha 10% z ceny programu, zvyšok je možné flexibilne rozložiť na niekoľko platieb podľa potrieb klienta.

Krok 1: ENFOREX KONZULTÁCIA PROGRAMU ROK NA STREDNEJ ŠKOLE

24 HODINOVÁ LINKA

Náš tím sa o študentov stará a je im k dispozícii 24 hodín denne na pohotovostnej telefonickej linke v prípade akéhokoľvek problému alebo otázky. 

VÝBER HOST.RODINY

Všetky rodiny prechádzajú procesom výberu do program, kde sa sleduje ich schopnosť ako rodinnej štruktúry prijaťzahraničného študenta, začleniť ho do svojej rodiny, a v neposlednom rade vytvoriť preňho pohodlné bývanie home.

LOKALITY

Väčšina rodín žije v rezidenčných štvrtiach blízko veľkých miest. Vďaka životu v autentickom španielskom prostredí sa vaša španielčina čoskoro začne výrazne zlepšovať.

VÝBER ŠKOLY

Enforex umiestňuje študentov v kvalitných školách po celom Šoanielsku. Vďaka mnohoročným skúsenostiach vyberie Enforex pre každého študenta tú najvhodnejšiu školu.

ADMINISTRATÍVNA ČASŤ

ENFOREX prevezme od študenta všetky požadované doklady a spracuje ich tak, aby bol študent prijatý na ktorúkoľvek strednú školu podľa jeho predstáv.

OSOBNÁ SPRÁVA

Po absolvovaní program dostane každú student osobnú výstupnú správu, kde bude zhodnotený jeho pobyt a pôsobenie na španielskej strednej škole a jeho výsledky v jednontlivých predmetoch počas pobytu.

POISTENIE

ENFOREX ponúak svojim študentom komplexné poistenie, ktoré pokrýva všetky možné poistné udalosti, ktoré by sa počas pobytu mohli vyskytnúť.

Krok 2 : ENFOREX SIEŤ ŠKOL

Akademický rok

CENA OD - EUR 4,000 

V Enforexe we spolupracujeme s množstvom súkromných a sponzorovaných škôl po celom Španielsku. Našou prioritou pri výbere je pritom akademická kvalita, športové možnosti, umelecké activity a celkové vybavenie a zameranie škôl. Náš tím odborníkov starostlivo preveruje aké možnosti jednotlivé školy poskytujú zahraničným študentom nielen z hľadiska vzdelávania, ale aj z hľadiska celkovej skúsenosti a prínosu štúdia na zahraničnej strednej škole.

Vybavenie školy:

Počítačové miestnosti
Laboratóriá
Hudobná miestnosť Technické dielne
Robotická miesnosť
Športoviská
Miestnosti na oddych

Športové a umelecké activity:

Bežecká trať
Basketbal
Hádzaná
Futbal
Gymnastika
Džudo
Volejbal
Kreslenie/Maľovanie
Digitálne editovanie
IT
Kolieskové korčule
Pilates
Dráma
Šach
Umelecké dielne
Joga 

Príklad:

STREDNÁ ŠKOLA V MADRIDE
od €4,620 za Akademický rok