Veľká Británia | Školský rok v zahraničí

Absolvovať školský rok na strednej škole v zahraničí je veľkým zážitkom. Ročné štúdium v zahraničí je ideálnou štartovacou čiarou pre každé ďalšie vzdelávanie a pre prípadnú budúcu medzinárodnú kariéru je priam nenahraditeľné. S organizáciou Study Abroad United Kingdom, ktorá sa venuje výmenným pobytom pre študentov už mnoho rokov, sa môžete spoľahnúť na to, že ste si vybrali to najlepšie.

Study Abroad UK

Study Abroad United Kingdom je organizácia, ktorá sa špecializuje na študijný jazykový program Rok na strednej škole. Program je určený pre študentov z celého sveta, ktorí si môžu vyskúšať, ako sa žije a študuje v zahraničí. Študenti sú po celý čas ubytovaní v hostiteľskej rodine, s ktorou spolunažívajú pod jednou strechou celých 6 alebo 9 mesiacov. Všetky rodiny sú starostlivo vyberané a niektoré dokonca pre UK Study Abroad hosťujú už niekoľko rokov. Ročný pobyt na strednej škole pomôže študentom zlepšiť sa v cudzom jazyku, spoznať novú kultúru, pripraviť sa na štúdium na vysokej škole a osamostatniť sa.

Priority organizácie Study Abroad United Kingdom

•  Starostlivý výber hostiteľskej rodiny, pravidelné kontroly hostiteľskej rodiny, či je študent spokojný.

•  Každodenný kontakt s výmennými študentmi, aby mali vždy pocit, že sme tu pre nich 24 hodín denne a že sa na nás môžu kedykoľvek spoľahnúť.

•  Pomáhame študentom aklimatizovať sa v cudzom prostredí, aby nemali pocit samoty a úzkosti. Učíme ich chápať novú kultúru, zvyky a život v cudzej krajine.

•  Neustále udržiavame kontakt s jazykovými agentúrami, ktoré cez nás posielajú študentov na ročný pobyt, informuje ich úplne o všetkom, aby mali prehľad o svojich študentoch a mohli podávať informácie rodičom

•  Pre UK Study Abroad pracuje profesionálny tím, plný elánu a dobrej nálady.

•  Študenti sú umiestnení do dobrých škôl.

•  Cena za ročný pobyt je výhodnejšia v porovnaní s inými organizáciami – v cene majú študenti navyše exkurzie a výlety.

Najbližší nástupný termín

septembri 2017

Na program ročného štúdia na strednej škole na Malte je možné prihlásiť sa do 30.5.2017, s nástupom v septembri 2017. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Platobné podmienky: záloha 10% z ceny programu, zvyšok je možné flexibilne rozložiť na niekoľko platieb podľa potrieb klienta.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Age Group

15-18 years

Language requirements

Intermediate English

Duration

Starts in September / January

End in July

Accommodation

Host families

Prices

Winter Term £4,550 (Basic) or £4,750 (Full)

5 months £5,600 (Basic) or £6,100 (Full)

6 months £5,850 (Basic) or £6,350 (Full)

9 months £6,550 (Basic) or £6,950 (Full)

The school year £7,350 (Basic) or £ 7,850 (Full)

Dates

Winter Term – September to December

5 months – September to February

6 months – September to March

9 months – September to May

The school year – September to June

Pozveme vás na osobný pohovor, ktorého cieľom je lepšie študenta spoznať a posúdiť, či je jazykovo zdatný a dostatočne zrelý na absolvovanie školského roka na strednej škole v zahraničí. Zároveň tu má študent a jeho rodičia príležitosť opýtať sa na všetky podrobnosti. Vzhľadom na náročnosť procesu vybavenia programu a jeho špecifiká, je osobný pohovor študenta s rodičom (najlepšie obidvomi), povinný.

Uchádzači o študijný rok na strednej škole v zahraničí vyplnia záväznú prihlášku a prihlasovací formulár, ktorý doručia osobne alebo poštou do agentúry Simcas. Agentúra postúpi prihlasovací formulár partnerskej organizácii, ktorá následne potvrdí účasť študenta v programe a odosiela postupne všetky informácie o umiestnení študenta (hostiteľská rodina, škola, transfer pri príchode do Anglicka.)

Krátko po osobnom pohovore má študent príležitosť ešte raz si v pokoji všetko premyslieť a potvrdiť svoje rozhodnutie absolvovať študijný program. Pred odchodom dostane študent Pred - odchodový balíček - rôzne užitočné informácie, praktické tipy, atd. Súčasťou je aj prípravné INFORMAČNÉ STRETNUTIE, kde sa študent bude môcť znova opýtať na čokoľvek a dostane veľa užitočných informácií o tom, ako sa pripraviť na program, čo očakávať, ako sa počas programu správať, čomu sa vyhnúť, atď. Každý študent absolvuje takéto stretnutie buď v skupine alebo individuálne. Veľmi dôležité je pozorne si prečítať všetky materiály, ktoré od nás študent pred odchodom dostane. V prípade, že študent alebo rodičia čomukoľvek nerozumejú, najlepšie je prekonzultovať otázky a prípadné obavy s pracovníkmi agentúry vopred, aby sa predišlo nedorozumeniam či sklamaniam.

Akonáhle sú všetky podklady uchádzača spracované, začne sa výber hostiteľskej rodiny. Nakoľko sa vyberá rodina, v ktorej študent strávi celý nasledujúci rok, venuje sa tomuto procesu veľká pozornosť. Fáza hľadania vhodnej rodiny zvyčajne trvá aj niekoľko mesiacov a vyžaduje si zo strany uchádzača trpezlivosť. Hostiteľská rodina sa vyberá veľmi pozorne a dôkladne, na základe osobných referencií, s prihliadnutím na osobnosť uchádzača . Vychádza z predchádzajúceho osobného pohovoru so študentom. Hostiteľskú rodinu vyberá poverený pracovník Study Abroad UK, nemusí to však byť koordinátor študenta.

Aká je hostiteľská rodina? Neexistuje typická hostiteľská rodina. Pri výbere hostiteľských rodín je dôležité, aby išlo o ľudí, ktorí povahovo a svojím domovom vedia a chcú zabezpečiť zahraničnému študentovi príjemný hostiteľský domov a priateľské prostredie. Môže ísť o rodinu s deťmi, starší či mladší pár bez detí alebo s odrastenými deťmi, ktoré už nežijú doma, pod hostiteľskou rodinou sa môže rozumieť aj jedna osoba s dieťaťom či bez neho, ktorá má záujem hosťovať zahraničného študenta. Akceptujte svoju hostiteľskú rodinu, do ktorej bude študent umiestnený. Z každého prostredia, čo ako odlišného od domáceho, v ktorom študent doteraz žil, je prínosné a možno sa z neho veľa naučiť.

Study Abroad UK spravidla neumiestňuje študentov do Londýna a juhovýchodného Anglicka. Hoci sa Londýn zdá študentom, ako veľmi atraktívne mesto, to že sa sem študenti neumiestňujú má viacero rozumných dôvodov : že kriminalita v Londýne je niekoľkonásobne vyššia ako v iných častiach Anglicka, životné náklady v Londýne a väčšine juhovýchodného Anglicka sú oveľa vyššie ako v ostatných častiach krajiny. Ďalším dôvodom je, že Londýn je mesto s 8 miliónom obyvateľov a ročný pobyt nie je organizovaný výlet so sprievodcom. Zvyknúť si samostatne sa pohybovať v miestnej doprave, prekonávať vzdialenosti a vôbec žiť v takom veľkom meste, nie je jednoduché.

Kde teda naša partnerská organizácia umiestňuje študentov? S najväčšou pravdepodobnosťou svoj rok alebo polrok študenti trávia v regióne stredného Anglicka. Výhodou je napríklad to, že sa odtiaľto najrýchlejšie a najjednoduchšie dostanete do všetkých ostatných častí Anglicka na všetky výlety a exkurzie, ktoré počas roka absolvujete. Kde umiestnený určite nebudete : na samotách, v izolovaných, odľahlých lokalitách.

Niektoré najviac zastúpené lokality a linky, kde sa o nich dozviete viac:

Birmingham http://www.visitbirmingham.com/country_selector/
West Midlands http://www.visitheartofengland.com/
Wolverhampton http://www.wolverhamptoncity.co.uk/
Coventry http://www.visitcoventryandwarwickshire.co.uk/
Staffordshire http://www.enjoystaffordshire.co.uk/
Stafford http://www.visitstafford.org/
Stoke-on-Trent http://www.visitstoke.co.uk/

Všetky tieto lokality a miesta, kam sú študenti umiestnení, predstavujú stredne veľké až veľké mestá s dobrým dopravným napojením do ostatných častí Anglicka a na neďaleké medzinárodné letiská (Birmingham a Manchester)

Lokálny koordinátor má plniť akúsi rolu dôverníka, ktorý je tu pre študenta počas celého roka. Koordinátor žije v blízkosti miesta, kde bude bývať aj študent. Koordinátor je v pravidelnom telefonickom kontakte so študentom približne každé dva týždne, organizuje uvítacie stretnutie nových študentov v hostiteľskej krajine a študent sa naňho môže obrátiť kedykoľvek to považuje za potrebné. Môže mu zatelefonovať v prípade, že má nejaký problém alebo ak sa má jednoducho chuť porozprávať. Študentom je tiež k dispozícii 24 hodinová helplinka, ktorá im dáva istotu, že v prípade potreby sa vždy majú kam obrátiť.

Čoskoro sa študenti začnú cítiť ako doma. V škole majú možnosť zapojiť sa do rôznych klubov a krúžkov, alebo pravidelne športovať. Spoločne so svojou hostiteľskou rodinou a novými priateľmi spoznávajú svoje okolie. Počas roka ale najmä počas školských prázdnin sa pre študentov organizujú rôzne zaujímavé výlety, na ktorých zahraniční študenti objavujú svoju hostiteľskú krajinu ako turisti. O týchto aktivitách študentov včas informuje koordinátor.

TVOJE KONTAKTNÉ OSOBY POČAS POBYTU V ZAHRANIĆÍ

Počas pobytu v zahraničí sa síce vyžaduje veľká miera samostatnosti, ale je veľmi dôležité mať podpornú sieť zloženú z ľudí, ktorí sú vždy nablízku a sú tu vždy pre teba a starajú sa o to, aby si v zahraničí strávil naozaj pekný rok. Sú to:

DOMÁCA AGENTÚRA

Agentúra Simcas v spolupráci s organizáciou Study Abroad United Kingdom ti pomáha s prípravami na študijný rok v zahraničí. Naši spolupracovníci sú v dennom kontakte s tvojou hostiteľskou krajinou.

TVOJ KOORDINÁTOR

Tvoj koordinátor je spolupracovníkom programu a pôsobí v oblasti, kde sa nachádzaš a počas pobytu je tu pre teba, keď potrebuješ podporu a pomoc.

•  Jeden koordinátor sa v priebehu školského roka stará o viacerých študentov.
•  Koordinátori majú dlhoročné skúsenosti s touto prácou.
•  Koordinátori sa pravidelne zúčastňujú školení a výcvikov, aby svoju úlohu perfektne zvládli.
•  Koordinátori organizujú pre študentov v zahraničí spoločné výlety a rôzne stretnutia, aby mali možnosť zoznámiť sa aj medzi sebou.
•  Koordinátor spolupracuje so školou, ktorú študent navštevuje. Pomáha študentovi pri zápise a výbere voliteľných predmetov ak ho o to student požiada.

TVOJA ŠKOLA

Pracovníci Study Abroad UK pre teba vyhľadajú školu v blízkosti hostiteľskej rodiny. Na každej škole sa nachádza študentský poradca, ktorý ti spolu s koordinátorom pomôže udomácniť sa na škole. Na nich sa treba obrátiť ak budeš mať akékoľvek otázky ohľadom štúdia. Na jednu školu sa umiestňuje jeden maximálne dvaja zahraniční študenti. Je to v záujme študenta, aby čo najviac zapadol do prostredia a na škole sa nevytvárala komunita zahraničných študentov.

TVOJA HOSTITEĽSKÁ RODINA

Počas tvojho pobytu si v najužšom kontakte so svojou hostiteľskou rodinou, stávaš sa jej plnohodnotným členom. Pamätaj na to, že nie si hosťom, pre ktorého sa všetko zabezpečuje. Budeš mať svoje práva a povinnosti rovnako ako doma. Je normálne, že sa student podieľa napríklad na pomoci pri príprave jedla, upratovaní svojej izby, starostlivosti o domáce zvieratko alebo postráži mladšieho „súrodenca“. Venuj v prvých dňoch veľa času rozhovorom s tvojimi hostiteľskými rodičmi, aby ste si vyjasnili, aký je bežný chod domácnosti, aké rodinné pravidlá či zvyky sa dodržiavajú a čo sa od teba očakáva. Počítaj tiež s tým, že tak ako si občas nerozumieš s vlastnými rodičmi či súrodencami, môže sa podobná situácia vyskytnúť aj v hostiteľskej rodine. Dôležité je riešiť problém tam, kde vznikol. Hlavným pravidlom je otvorenosť a komunikácia. Rovnako sa môže vyskytnúť akýkoľvek školský, či osobný problém, s ktorým by si sa mal v prvom rade obrátiť na svoju hostiteľskú rodinu, nakoľko je to práve ona, kto ti v prípade problému vie najrýchlejšie pomôcť

ZODPOVEDNÁ ÚLOHA

NA STRANE ŠTUDENTA: Absolvovanie ročného pobytu v zahraničí nie je len dobrodružný výlet, ale aj veľké rozhodnutie. Venuj dostatok času rozhovoru s rodičmi, ale zamysli sa aj sám / sama nad tým, čo je tvojou hlavnou motiváciou, prečo chceš takýto pobyt absolvovať, prečo práve v tej krajine, pre ktorú si sa rozhodol. Na čo sa najviac tešíš a čoho sa obávaš.

NA STRANE AGENTÚRY / ZAHRANIČNEJ ORGANIZÁCIE: Na príprave študentov na ročný alebo polročný pobyt sa podieľame aj my ako agentúra. Absolvuješ u nás pohovor ty aj tvoji rodičia. Táto časť je povinná. Pomôžeme vám ujasniť si očakávania, vysvetlíme vám priebeh programu, ako aj práva a povinnosti študenta, hostiteľskej rodiny a pravidlá celého programu. Čím viac otázok dostaneme od študenta a jeho rodičov, tým lepšie vie študent i jeho rodičia zvládnuť novú situáciu a aj istý tlak, ktorý so sebou prináša. Pred odchodom čaká všetkých študentov orientačné stretnutie, kde si všetky body ešte zrekapitulujeme a je tu znova čas na otázky a diskusiu. Na zahraničnej organizácii je vyhľadanie vhodnej rodiny pre študenta si žiada veľa času a trpezlivosti. Navyše, na začiatku sa mnohým študentom zdá, že si so svojou rodinou nesadli, dochádza k nedorozumeniam. Nie je to preto, že bol študent umiestnený do „zlej“ rodiny, ale v dôsledku kultúrnej odlišnosti a k tzv. “kultúrnemu šoku”. A práve preto je tu koordinátor. Komunikácia je kľúčom k úspešnému absolvovaniu pobytu.

NEOCENITEĽNÉ SKÚSENOSTI

Vďaka ročného pobytu v zahraničí spoznáte množstvo skvelých ľudí a naučíte sa veľa o iných kultúrach. Zároveň sa počas tohto roka naučíte aj veľa o sebe, objavíte v sebe nové stránky, schopnosti a možnosti. Veríme, že spoznávaním iných kultúr sa stávame tolerantnejší k sebe navzájom a k odlišnému spôsobu života.

DOBRÁ RADA NA ZÁVER

Buď tolerantný k iným kultúram ! Anglicko je v súčasnosti celý svet v malom. Buď otvorneý spoznávaniu nových vecí. Uč sa od svojej hostiteľskej rodiny. Úspech tvojho školského roka v zahraničí závisí najmä od teba a tvojho prístupu. Keď budeš zvedavý, otvorený a aktívny, odmenou ti bude skvelý rok, počas ktorého získaš cenné skúsenosti a zážitky, ktoré obohatia tvoj život.

BONUS: ak študent počas pobytu dosahuje mimoriadne dobré výsledky a je odporučené, aby na škole absolvoval skúšky, jeho pobyt sa automaticky predĺži do poslednej soboty v júni BEZPLATNE. (V prípade, že má študent zakúpenú obojsmernú letenku, musí znášať len poplatok za prebukovanie)

Simcas Jazyková Agentúra

Už šestnásty rok pomáhame ľuďom vycestovať do zahraničia za vzdelaním. Za tento čas sme prostredníctvom našich zahraničných partnerov vyslali na ročné stredoškolské štúdium stovky stredoškolákov a nahromadili množstvo poznatkov a skúseností, s tým, aké výzvy a problémy tento typ pobytu prináša.

Pri zabezpečovaní stredoškolského štúdia spolupracujeme v UK s domácou agentúrou, ktorá sa špecializuje výlučne na stredoškolské programy zahraničných študentov v UK. Naša spolupráca s touto agentúrou trvá vyše 10 rokov a za tento čas sme si overili, že ponúka študentom naozaj top kvalitu, spoľahlivosť a najmä nezabudniteľné zážitky.

• Študenti sú umiestňovaní do zaujímavých, bezpečných lokalít v blízkosti väčších miest ako Liverpool, Manchester, Wolvwerhampton (nikdy nie do dedin, na samoty alebo do odľahlých oblastí)

• V školách, kde naši študenti študujú, majú na základe výborných výsledkov možnosť získať Medzinárodný bakalarát, ktorý je predpokladom pre prijatie na univerzitné štúdium v zahraničí.

• Naša partnerská agentúra organizuje každý mesiac zaujímavé výlety po celej Veľkej Británii, vďaka ktorým spoznajú študenti mnoho krásnych miest. Aktivity sú zahrnuté v cene programu.

•  Sme s nimi v pravidelnom kontakte a vždy sa na nás môžu obrátiť a spoľahnúť

• V cene programu je zahrnutá aj celoročné predplatné na verejnú dopravu a mobilný telefón s miestnou sim-kartou.

• Študenti si môžu vybrať z niekoľkých možností nástupu na štúdium a dĺžku pobytu počas svojich predstáv.

Veľká Británia je vynikajúcou voľbou pre študentov, ktorí sa chcú nielen  plynule naučiť po anglicky, ale pre ktorých je dôležitá aj úroveň  vzdelávania a na to nadväzujúce možnosti ďalšieho štúdia. Anglické školy od študentov vyžadujú pomerne veľa, ale zároveň im otvárajú široké možnosti a vynikajúci základ pre postup na univerzitu podľa svojho  záujmu a výberu.

Buď otvorený spoznávaniu nových vecí. Uč sa od svojej hostiteľskej  rodiny. Úspech tvojho školského roka v zahraničí závisí najmä od teba a tvojho prístupu. Keď budeš zvedavý, otvorený a aktívny, odmenou ti bude  skvelý rok, počas ktorého získaš cenné skúsenosti a zážitky, ktoré  obohatia tvoj život.

Máte ďalšie otázky? Napíšte nám!