Rok na strednej škole v zahraničí

Spoznaj svet * nauč sa jazyk * získaj skúsenosti a zážitky na celý život

Žijeme v náročnej dobe, ktorá na nás klade vysoké nároky.  A povedzme si úprimne, najlepšie a najväčšie šance uspieť má ten, kto je pripravený po každej stránke. Napriek tomu, študentské roky si chce každý aj užiť, veď toľko voľnosti, zábavy a bezstarostnosti sa už nezopakuje. Dajú sa vôbec tieto dve požiadavky skĺbiť ? Absolventi programu Rok na strednej škole Ti potvrdia, že áno.

destinácie

Rozhodni sa pre najlepšiu životnú investíciu – do seba. Čo ti rok strávený na strednej škole v zahraničí môže dať ? Prečítaj si, aké sú najčastejšie dôvody, prečo sa stredoškoláci prihlasujú na program Rok na strednej škole v zahraničí:

Jedným najväčších benefitov ročného štúdia na strednej škole v zahraničí je, že sa prirodzene a plynule naučíš cudzí jazyk. Budeš sa učiť tak ľahko, že si to ani neuvedomíš. Pri každodenných situáciách, rozhovoroch s tvojou hostiteľskou rodinou, novými spolužiakmi a kamarátmi, pri robení domácich úloh a samozrejme v škole na vyučovaní. Čoskoro budeš v cudzom jazyku rozmýšľať a dokonca aj snívať.

Práve cestovanie a spoznávanie je najväčším lákadlom pre študentov, ktorí sa hlásia na program. Počas pobytu budeš mať možnosť cestovať a spoznávať prírodné krásy, historické miesta, múzeá a navštíviť kultúrne podujatia svojej hostiteľskej krajiny. Niektoré krajiny dokonca dávajú svojim študentom možnosť navštíviť aj susedné krajiny, takže budeš mať možnosť vidieť a spoznať naozaj veľa ! Ak budeš študovať v Anglicku, môžeš navštíviť Škótsko, Írsko alebo Francúzsko. Študenti v Kanade majú možnosť navštíviť USA, počas pobytu na Malte môžeš navštíviť napríklad Sicíliu, atď. 

Každá krajina má svoj systém vzdelávania a štúdia, ktorý je naozaj vcelku odlišný od nášho vzdelávacieho systému. Počas štúdia v cudzej krajine sa naučíš študovať úplne iným spôsobom ako doteraz. Zistíš, napríklad, že školy v zahraničí kladú obrovský dôraz na to, aby sa študenti naučili AKO študovať, aby boli schopní sami vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov, vedeli pripraviť a sebavedomo odprezentovať učivo alebo obstáť v diskusii na rôzne témy.

Zároveň, a toto je pre našich študentov naozaj neoceniteľná skúsenosť, budeš mať šancu študovať predmety, ktoré ťa skutočne bavia a týkajú sa oblasti, ktorej sa chceš v budúcnosti venovať (napr. financie, psychológia, umenie, grafický dizajn, divadlo).

Štúdium môžeš ukončiť medzinárodnou maturitou - International baceularate, vďaka ktorej už spĺňaš požiadavku mnohých univerzít zapísať sa na ďalšie štúdium. Pochopiteľne, túto možnosť dostávajú len študenti, ktorí počas štúdia na zahraničnej strednej škole vykazujú vynikajúce študijné výsledky a škola považuje za prínos ak sa študent stane jej absolventom.

Každý absolvent však dostane vysvedčenie /certifikát/ a výstupnú správu mapujúcu jeho štúdium na strednej škole, ktorá je výbornou predprípravou na ďalšie štúdium na zahraničných univerzitách.

Najmä pre študentov, ktorí sa chystajú študentovať jazyky je štúdium v zahraničí obrovských prínosom, pretože získajú nielen akademické vedomosti, ale ovládajú jazyk na takmer profesionálnej úrovni. Preniknú do tajov hovorového jazyka a dokážu s ním prirodzene pracovať. Plynulé ovládanie cudzieho jazyka je však veľkým benefitom pri štúdiu v akomkoľvek odbore. Napríklad aj preto, že nebudete odkázaní len na domácu a preloženú literatúru, ale môžete študovať priamo z originálov.

Mnohým študentom sa život v novej krajine zapáči natoľko, že sa rozhodnú svoje stredoškolské vzdelania dokončiť a následne sa prihlásiť na niektorú renomovanú univerzitu v hostiteľskej krajine alebo v inej krajine. Ak počas štúdia budeš zvažovať aj túto možnosť, vieme ti pomôcť s programom University placement.

Ďalšou motiváciou pre študentov býva možnosť spoznať a zoznámiť sa s novou kultúrou. Väčšina našich študentov má síce skúsenosti s cestovaním, ale bývajú to skôr rodinné dovolenky alebo kratšie jazykové pobyty. Dlhodobý pobyt v zahraničí je úplne novou skúsenosťou. Po príchode do svojej hostiteľskej krajiny sa ti bude naozaj všetko zdať nové a iné: ľudia, zvyky, jedlo, spôsob života či zábavy, zaužívané zvyky na školách či v domácnosti. Mnoho študentov si myslí, že keď študujú v inej európskej krajine nehrozí im žiaden kultúrny šok, netreba to však podceňovať. Práve tejto časti venujeme veľkú pozornosť a dôsledne našich študentov pripravujeme.

Veľkým pozitívom samozrejme je, že vďaka životu vo svojej hostiteľskej krajiny spoznáš a pochopíš jej kultúru, obyvateľov a históriu z úplne novej perspektívy. 

Jednou z najkrajších a najcennejších súčastí programu Rok na strednej škole je, že spoznáš množstvo nových ľudí z rôznych kútov sveta a tak ako všetci naši študenti si získaš priateľov, s ktorými budeš v kontakte ešte dlhé roky, možno aj po celý život. Nie je výnimkou, že sa tvoji hostiteľskí rodičia stanú pevnou súčasťou tvojho života a noví kamaráti zo školy a hostiteľskí súrodenci blízkymi priateľmi, ktorí ti neskôr môžu byť nápomocní aj v iných oblastiach života a rozšíriť tvoju sieť celosvetových kontaktov. 

Ročné štúdium v zahraničí je pre teba prínostom aj z hľadiska nových zážitkov a záujmov, s ktorými by si sa možno doma nestretol. Každá stredná škola má svoje popoludňajšie krúžky a tak si budeš môcť vybrať či sa chceš venovať športu, hudbe, divadlu alebo upúta tvoju pozornosť napr. šachový krúžok. Možno objavíš nejaký svoj skrytý talent. Miesto tvojho pobytu ti môže dať nečakané možnosti rozvíjať napr. lyžovanie, vodné športy, golf alebo jazdu na koni. 

Ťažko niečo prirovnať k skúsenosti keď sa ocitneš sám v cudzej krajine. Počas pobytu v zahraničí objavíš mnoho svojich nových stránok a vlastností: svoju nezávislosť, schopnosť postarať sa o seba, byť silný, nachádzať nové riešenia a poradiť si s prekážkami. Mnoho študentov spozná svoju dobrodružnú stránku, stanú sa z nich vášniví objavitelia, zvedaví a túžiaci spoznávať všetko nové vo svojej krajine, či už je to kultúra, umenie, príroda alebo noví ľudia.

Počítaj s tým, že začiatky nie sú ľahké, byť zrazu sám v zahraničí bez rodičov a priateľov môže byť zo začiatku naozaj poriadne sústo a zaťažkávacia skúška. Je to test tvojich schopností adaptovať sa na nové situácie a riešiť problémy v inom, novom prostredí. Pocit, že to zvládaš ťa bezpochyby naplní silou a hrdosťou a urobí z teba úplne nového človeka! Zrelého, nad vecou, nezávislého a životaschopného. 

Ročné štúdium na strednej škole v zahraničí môže byť pre teba jedinečnou príležitosťou vyskúšať si život v inej krajine. Bez starostí a záväzkov, kedy sa môžeš plne sústrediť len na štúdium, spoznávanie novej kultúry, nových ľudí a nových miest. Zážitok, ktorý ti zmení život a na ktorý budeš po celý život spomínať ako na jedinečný a neopakovateľný!